administrator 16/09/2020

Khi thực hiện tra cứu mã số thuế cá nhân các cá nhân có thể biết được quá trình nộp thuế của bản thân mình. Việc đóng thuế thu nhập cá nhân đã được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Vậy nếu trong trường hợp cá nhân đóng góp từ thiện thì có được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân hay không?

Pháp luật đã quy định rất rõ các trường hợp được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, trong đó, có quy định cụ thể về các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công trức khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Cụ thể quy định này như sau:

– Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.

– Các cá nhân phải trình được tài liệu để chứng minh đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa là chứng từ thu hợp pháp của tổ chức, cơ sở.

– Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CPngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

– Phải trình được các tài liệu chứng minh các đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

– Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ không hết không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. Bên cạnh đó, các cá nhân cần phải lưu ý: mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học.

Như vậy, với câu hỏi đóng góp từ thiện có được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân không? Thì câu trả lời là có, tuy nhiên, cần phải đáp ứng được các điều kiện đã quy định của pháp luật như chúng tôi đã liệt kê ở trên.

Chữ ký số trên hóa đơn điện tử được quy định như thế nào?

Tìm hiểu về máy giặt công nghiệp Electrolux 30kg đang được yêu thích

Bên cạnh sự quan tâm về vấn đề điều chỉnh tăng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020; thì vấn đề về giảm trừ thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp làm từ thiện, nhân đạo, khuyến học cũng là vấn đề được nhiều cá nhân, doanh nghiệp quan tâm. Bởi, với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, đời sống người dân càng ngày càng được nâng cao, mức thu nhập cũng tăng lên đáng kể, từ đó, sự quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em cũng được quan tâm đầu tư. Do vậy, chính sách giảm trừ gia cảnh đối với trường hợp đóng góp cho từ thiện, quỹ nhân đạo, khuyến học là vô cùng cần thiết, phù hợp với thực tế xã hội và là biện pháp khuyến khích các cá nhân thực hiện những điều tốt đẹp cho xã hội.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*