administrator 06/05/2022

Công bố chất lượng sản phẩm là tiêu chí kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan khống chế nhà nước. Dữ liệu dưới đây Oceanlaw sẽ chia sớt cho bạn chi tiết cụ thể về trình tự công bố chất lượng sản phẩm? Cùng theo dõi có thể lời tuyên bố sự việc của mình sớm nhất và đúng trình tự nhất nhé.

Trật tự bố chất lượng sản phẩm như thế nào?

Việc báo tin phù hợp được y theo các bước sau:
Bước 1: Nhận định sự phù hợp kẻ của thông cáo hợp chuẩn với tiêu chuẩn tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp chuẩn).
A ) Việc phân tích phù hợp do tổ chức chứng nhận có năng lực ở việt nam hoặc do tổ chức , kẻ thông báo rộng rãi hợp chuẩn (bên thứ nhất) thực hiện.
Việc áp giá hợp chuẩn được thực hiện theo hình thức bình phẩm sự phù hợp thủ tục trên.
B ) Đúc kết ra giá hợp chuẩn là căn cứ để tổ chức , đối tượng bố cáo phù hợp.
Bước 2 : giấy phép thông tin lời tuyên bố phù hợp tại chi cục tiêu chuẩn đo lường trị giá tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương địa điểm tiến hành, kẻ sinh đăng ký tổ chức hoặc giấy phép hộ kinh doanh (sau đây ký hiệu là chi cục).

Phương pháp lời tuyên bố hợp quy
A ) Đối với hệ quả, mặt hàng sinh trong nước :
– Tổ chức , cá nhân nộp hồ sơ báo cáo hợp quy kèm theo bản y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chí kỹ thuật của đơn vị chứng nhận được chỉ định cho cơ quan chuyên ngành để được cấp thông báo rộng rãi tiếp nhận thông tin thông báo hợp quy ;
– Bắt đầu từ thời điểm có khẳng định tiếp nhận điều tra giấy tờ báo cáo hợp quy, tổ chức , kẻ được cấp quyền dòng chảy hàng hóa.
B ) Đối với hàng hóa nhập khẩu :
– Tổ chức, đối tượng giấy phép tìm hiểu thông tin trị giá hàng hóa nhập khẩu với những thông tin sau: tên tổ chức, đối tượng nhập khẩu, vị trí, điện thoại di động, fax ; tên kết quả, nhãn hàng, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, hãng sản xuất ; khối lượng , lượng ; nơi xuất nhập cảnh nhập ; thời kì nhập; hợp đồng (contract); danh mục kết quả (packing list) ; hóa đơn (invoice) ; vận đơn (bill of lading); tờ khai hàng hóa nhập khẩu ; mã hiệu quy chuẩn kỹ thuật; cam kết chất lượng sản phẩm, kết quả phù hợp với tiêu chí kỹ thuật , tiêu chuẩn thông báo rộng rãi dùng cho và hiệu quả chịu trách nhiệm trước pháp luật về trị giá thành quả, kết quả phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật , tiêu chuẩn báo cáo dùng cho và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về trị giá hệ quả, mặt hàng kèm theo bản y bản chính giấy chứng nhận chính đáng quy chuẩn kỹ thuật của đơn vị chứng nhận được chỉ định ;
– Cơ quan chuyên ngành cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về trị giá hàng hóa nhập khẩu;
– Bắt đầu từ thời điểm có bố cáo kết quả kiểm tra nhà nước về trị giá hàng hóa nhập khẩu, tổ chức, kẻ nạp bản y bản chính bố cáo này cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

Tạm kết

Trên là tổng hợp những thông tin về trình tự tự công bố sản phẩm và công bố phù hợp hợp quy là gì? Có thể thấy hợp chuẩn hợp quy là hai loại chứng chỉ quan trọng để nhận định trị giá hệ quả hàng hoá phương án, nổi trội là trong hoàn cảnh các sản phẩm kết quả không rõ nguồn gốc tràn trên khu vực kinh doanh như hiện nay. Mong đợi qua dữ liệu này, đã hồi âm được cho bạn câu hỏi hợp chuẩn hợp quy là gì? Giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy là gì?
Nếu cần trả lời hay thực thi dịch vụ công bố thành quả, bạn có thể liên hệ với Oceanlaw theo hotline: 0904 445 449 để được cố vấn giải đáp thắc mắc chi tiết nhất!

Website: https://congbothucphamnhanh.com
Hotline: (024) 3795 7779 hoặc 0904 445 449 

Xem thêm: https://nhipsongbonmua.com/chi-tiet-trinh-tu-cong-bo-chat-luong-san-pham 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*